آب صنعتی

در کشور های صنعتی میزان مصرف آب صنعتی حدود 6 تا 8 برابر بالاتر از میزان مصرف آب شهری می باشد. در نتیجه هدایت و کنترل کیفیت آب مصرفی صنعتی در یک سیکل بسته در کشوری به کم آبی ایران می تواند بزرگترین کمک صنعت به حفظ محیط زیست و منابع آب کشور باشد.

شرکت آو با طراحی و تولید راه حل های تصفیه و تامین آب صنعتی با توجه به نوع آنالیز آب خام و نیاز مشخص هر پروژه با رعایت استانداردهای محیط زیستی و شرایط اقلیمی نه تنها در حفظ محیط زیست سابقه موفقی دارد بلکه باعث کاهش جدی مصرف آب و هزینه های راهبری مراکز تولیدی می گردد.

تکنولوژی های آو

Precipitation

Flocculation

Filtration

Ion exchange

Softening (Electro Dcarbonation)

Adsorption

Desalination (Reverse Osmosis)

Membrane Technology

Ozonation & UV Disinfection

ظرفیت: 8200m3/d
ظرفیت: 7500m3/d
ظرفیت: 1080m3/d
ظرفیت: 865m3/d
1- تصفیه آب صنعتی نیروگاه های فارس، خوی، شریعتی و نیشابور (شرکت مپنا)

2- آب صنعتی نیروگاه اصفهان بروش نمک زدایی (RO)

3- تصفیه خانه آب نرم شرکت سوخت اصفهان

4- نمک زدایی (RO) میدان نفتی آذر

آدرس

تهران، خیابان پاسداران شمالی، پایین تر از

    نارنجستان دوم، پلاک 497 ، طبقه چهارم

982126544000+

9 - 982126126086+

982126126089+

 منابع انسانی و استخدام: hr@avegroup.net

 سایر موارد: info@avegroup.net

شنبه تاچهارشنبه 7:30 صبح تا 5 عصر