فاضلاب بهداشتی

تکامل تکنولوژی های کلاسیک تصفیه فاضلاب بهداشتی متاثر از شهر های بزرگ و مولفه های اجتماعی و اقلیمی است. افزایش سریعتر از پیش بینی جمعیت همراه با محدودیت های افزایش ظرفیت مراکز تصفیه فاضلاب شهری یکی از معضلات موجود صنعت است. شرکت آو با استفاده از تکنولوژی های کلاسیک و ثابت شده و ترکیب تکنولوژی های روز دنیا با شرایط اقلیمی و مسائل راهبری ، تصفیه فاضلاب شهری را با لحاظ کردن محدودیتها و شرایط خاص هر پروژه ، اقتصادی و امکان پذیر می کند.

تکنولوژی های آو

Flocculation

Ozonation

Activated Sludge

Bio filtration

Membrane bioreactor process

Ion exchange

Precipitation

Anaerobic sludge digestion

Sludge drying

ظرفیت: 3200m3/d
  ظرفیت: 500m3/d  
ظرفیت: 1300m3/d
1- سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی گل گوهر کرمان

2- سیستم تصفیه پساب بهداشتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس

3- سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی صنایع الکترونیک شیراز

آدرس

تهران، خیابان پاسداران شمالی، پایین تر از

    نارنجستان دوم، پلاک 497 ، طبقه چهارم

982126544000+

9 - 982126126086+

982126126089+

 منابع انسانی و استخدام: hr@avegroup.net

 سایر موارد: info@avegroup.net

شنبه تاچهارشنبه 7:30 صبح تا 5 عصر