فاضلاب صنعتی

با پیشرفت صنعت و تنوع محصولات مصرفی در ایران علی الخصوص در حوزه نفت گاز و پتروشیمی ، پساب های صنعتی دارای تنوع و پیچیدگی های خاص شیمیایی و بیولوژیک می باشند و به جرات می توان گفت پساب یک مرکز مشخص صنعتی در هر مقطع دارای آنالیز منحصر بفرد خود است که با نوسانات شرایط محیطی و تولیدی (تغییرات فصلی ، حجم تولیدات کارخانه در هر مقطع ) تغییر می کند. شرکت آو با بیش از سه دهه تجربه در تصفیه پسابهای پیچیده صنعتی و ارتقاء پارامترهای طراحی از طریق بررسی های پایلوتی هدف Zero Discharge (سیکل بسته فاضلاب و آب مصرفی) را در پروژه های خود دنبال می کند.

تکنولوژی های آو

DAF system

CPI package

IGF package

Nutshell Filters

Ozonation

Activated Sludge Treatment

Dissolved Gas Floatation

Desalination

MBR Process

Mixed bed

Ultra filteration

ظرفیت: 5600m3/d
ظرفیت: 4000m3/d  
ظرفیت: 2400m3/d
1- سیستم تصفیه پساب صنعتی دوده اهواز

2- تصفیه فاضلاب صنعتی شرکت تولید کاغذ لینترپاک

3- تصفیه پساب روغنی طرح متانول خارک (CPI)

آدرس

تهران، خیابان پاسداران شمالی، پایین تر از

    نارنجستان دوم، پلاک 497 ، طبقه چهارم

982126544000+

9 - 982126126086+

982126126089+

 منابع انسانی و استخدام: hr@avegroup.net

 سایر موارد: info@avegroup.net

شنبه تاچهارشنبه 7:30 صبح تا 5 عصر