پمپ و ایستگاه های پمپاژ آب

بحران آب ایران و کشور های همسایه و پهناوری کشور ایران به پیچیدگی های آبرسانی و زیست محیطی آن افزوده است. بدون شبکه های آبرسانی گسترده و تامین بموقع آب کشاورزی و صنعتی به مناطق استراتژیک (صنعتی ، مرزی) کشور ، مشکلات زیست محیطی به مشکلات ژئویولیتیک تبدیل خواهد شد. شرکت آو با بیش از سه دهه فعالیت موفق درپروژه های آبرسانی در همکاری انحصاری با پمپ های KUBOTA ژاپن آماده ارائه خدمات طراحی و تامین ایستگاه های پمپاژ و آبرسانی می باشد.

پمپهای کوبوتا

Double suction Volute Pump

Submersible Pump

Vertical shaft pumps

Ro pumps & ERD

ظرفیت: 120m3/d
ظرفیت: 5.6m3/d
ظرفیت: 2.5m3/d
1- ساخت، تامین و نصب تجهیزات مکانیکی ایستگاه پمپاژ مارد (خوزستان)

2- ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی گلابر زنجان

3- طرح ایستگاه پمپاژ و آبیاری جنوب حوضه رود ارس (آذربایجان غربی)

آدرس

تهران، خیابان پاسداران شمالی، پایین تر از

    نارنجستان دوم، پلاک 497 ، طبقه چهارم

982126544000+

9 - 982126126086+

982126126089+

 منابع انسانی و استخدام: hr@avegroup.net

 سایر موارد: info@avegroup.net

شنبه تاچهارشنبه 7:30 صبح تا 5 عصر