مدیر مالی و اداری

جناب آقای مانی هامرز


رئیس هیئت مدیره

جناب آقای مهندس داوود پورجم


مدیر عامل

جناب آقای مهندس میرفخرالدین مهدوی


آدرس

تهران، خیابان پاسداران شمالی، پایین تر از

    نارنجستان دوم، پلاک 497 ، طبقه چهارم

982126544000+

9 - 982126126086+

982126126089+

 منابع انسانی و استخدام: hr@avegroup.net

 سایر موارد: info@avegroup.net

شنبه تاچهارشنبه 7:30 صبح تا 5 عصر