مدیر فنی مهندسی

جناب آقای مهندس آرش پورجم


مدیر بازرگانی

جناب آقای مهندس پویان پورجم


مدیر عامل

جناب آقای مهندس داوود پورجم


آدرس

تهران، خیابان پاسداران شمالی، پایین تر از

    نارنجستان دوم، پلاک 497 ، طبقه چهارم

982126544000+

9 - 982126126086+

982126126089+

 منابع انسانی و استخدام: hr@avegroup.net

 سایر موارد: info@avegroup.net

شنبه تاچهارشنبه 7:30 صبح تا 5 عصر